صنایع سنگستان - گروه کارخانجات و معادن آذرنوش

 

تلفن:    988643264446+

موبایل:  989128444800+

فکس:   988643264347+

پست الکترونیک:  info@sangestanco.com 

                             sales@sangestanco.com

آدرس: ایران، استان مرکزی، شهرستان محلات، جاده آبگرم

ارتباط با مدیریت بازرگانی شرکت سنگستان محلات:

پست الکترونیک:  azarnoushstone@sangestanco.com

 

 

بازرگانی