صنایع سنگستان - گروه کارخانجات و معادن آذرنوش

*شوروم شرکت سنگستان در شهرک صنعتی شمس آباد تهران

شوروم شرکت سنگستان در شهرک صنعتی شمس آباد تهران به زودی افتتاح خواهد شد. در حال حاضر جمعی از بهترین مهندسان و معماران در حال طراحی و ساخت این شوروم هستند و این شوروم به زودی قابل بهره برداری خواهد شد. به محض افتتاح شوروم شرکت سنگستان در شهرک صنعتی شمس آباد تهران کلیه اطلاعات مربوط به این شوروم درهمین صفحه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

شوروم شرکت سنگستان در شهرک صنعتی شمس آباد تهران