صنایع سنگستان - گروه کارخانجات و معادن آذرنوش

معرفی معادن:

۱. معدن سیاه دره

۲. معدن تراورتن دره بخاری

۳. معدن تراورتن ماکو

۴. معدن مرمریت ماکو

فیلم شماره یک

فیلم شماره دو

فیلم شماره ۳

فیلم شماره ۴

عکس شماره 4

فیلم شماره ۵

صنایع سنگستان محلات دارای تعدادی معادن در سراسر کشور می باشد و انواع سنگ های مرمر، مرمریت، تراورتن و چینی از این معادن استخراج می شود.