مجسمه اسب

مجسمه اسب از سنگ تراورتن معدن «دره بخاری» شهرستان محلات تراشیده شده و روبروی ساختمان اداری شرکت سنگستان نصب شده است.

  • 100
  • 20